. . . . .

Strategie- en Management Consultants


Core Consultants is een toonaangevend consultancy bedrijf wat met passie, creatief vermogen, intelligentie en resultaat bijdraagt aan de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Waar anderen rechts af slaan, gaan wij links. Onderscheidend vermogen realiseren wij niet alleen bij onze klanten, we bieden het ook aan. De klant staat centraal bij onze opdrachtgevers en met strategie, sales, marketing en innovatie als peilers leveren wij toegevoegde waarde in termen van succes en resultaat op lange termijn.

Core Consultants - Triple A

Achtergrond 

Core Consultants streeft ernaar het consultancy bedrijf te zijn wat de voorkeur heeft van een select aantal klanten aan wie wij onze volledige aandacht, creatieve vermogen en resultaatbijdragen kunnen toewijden.

Dit maken wij mogelijk door innovatie hoog in het vaandel te hebben staan en duidelijke keuzen te maken. Wij streven in onze keuzen naar eenvoud en focus, waarbij wij het beste aanbod van strategie – en management consultancy tot de kern hebben afgebroken en vervolgens opnieuw hebben opgebouwd naar ons eigen inzicht zodat wij onze opdrachtgevers heldere oplossingen kunnen bieden. Onze garantie is de realisatie van onderscheidend vermogen.

Wij laten ons leiden door passie, innovatie en resultaat waarbij kwaliteit te allen tijde wordt gewaarborgd. Kwalitatief denken is naar onze mening vaak de ontbrekende dimensie bij overheersend kwantitatief handelen. Zodoende kunnen wij door de juiste bundeling van kennis en ervaring het creatieve en strategisch benutten van ondernemerschap tot volledige wasdom brengen.

Aanpak 

Core Consultants is gericht op ondernemingen waarbij het klant-denken een centrale rol speelt bij strategie-ontwikkeling. Met een open visie en objectieve mening werken wij intensief samen met onze opdrachtgevers. Dit doen wij vanuit competenties die zijn ontwikkeld op basis van veelvoorkomende vraagstukken waar wij succesvol aan hebben bijgedragen.

Onze dienstverlening focust zich op de realisatie van structureel concurrentievoordeel en waarde creatie. Dit realiseren wij met nieuwe en uitdagende methoden met als doel strategiën zodanig te ontwikkelen, aan te passen en bij te stellen opdat de bedrijfskoers passend is voor zowel de lange- en korte termijn.

Het vertrekpunt is de klant en wij concentreren ons daarbij altijd op innovatieve strategie-ontwikkeling, effectieve en efficiënte sales- en marketing in ieder facet en aanwijsbare resultaten voor de lange termijn in termen van omzet- en marge groei, uitbreiding van marktaandeel en winst maximalisatie.

Voor onze opdrachtgevers streven wij naar eenvoud. Onze holistische benadering stelt ons in staat niet alleen te adviseren over welke strategie het beste ontwikkelt kan worden maar ook onze opdrachtgevers te bedienen met implementatie, realisatie van de uitvoering, evaluatie en analyse.

Wij leggen niet alleen uit waarom onze opdrachtgever een strategie voor markt- of productontwikkeling dient te volgen of de ontwikkeling van een differentiatie- of diversificatiestrategie. In de samenwerking voegen wij extra dimensies toe door te zorgen voor een grondige en gedegen onderbouwing van ons advies. Onze pragmatische aanpak zorgt ervoor dat wij een innovatieve en langdurige klantrelatie onderhouden met onze opdrachtgevers.

Afbakening 

Core Consultants kiest ervoor om gerichte industriën te ondersteunen daar waar een bundeling van kennis, ervaring, netwerk en sectorspecialisatie wordt geboden: 

  • Sport

  • Media – & Entertainment

  • Mode

  • Horeca

  • Luchtvaart

  • E-Commerce

  • Fast Moving Consumer Goods

  • Luxury Retail

In bovenstaande industriën is een sterke rol weggelegd voor klantgericht denken en innovatief handelen. Iedere klant en opdrachtgever is uniek en Core Consultants gebruikt dit als vertrekpunt. Samen bepalen we hoe en met welke merken onze opdrachtgever zich in een markt positioneert, concurreert en beweegt. In ieder geval uniek en authentiek, relevant en onderscheidend.